شنبه , 5 آذر 1401

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

فیروزه کوبی یکی از معدود رشته های صنایع دستی است که زیبایی و گیرایی یک فراورده خوب صنایع دستی را دارد. بطوری که گفته شده قدمت این صنعت به حدود شصت سال می رسد.

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

تصاویری از یک کارگاه فیروزه کوبی در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.