سه شنبه , 15 آذر 1401

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

ساری – خبرگزاری مهر : در جمشید آباد سوادکوه ذغال چوب از ضایعات چوب های خشک جنگل و کارگاه های نجاری است که به کارگاه تهیه ذغال منتقل شده وطبق فرایندی تبدیل به ذغال می شود.

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

تصاویری از یک کارگاه تهیه ذغال در ساری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.