چهارشنبه , 16 آذر 1401

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

مادری که فرزندش بر اثر فراموشی پنج سال پیش گم شده بود بر حسب تصادف در یکی از برنامه های تلوزیونی شناسایی شد که با پیگیری های خانوده و سازمان بهزیستی به آغوش خانواده برگشت.

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

تصاویری از ملاقات مادر و فرزند پس از 5 سال دوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.