پنج شنبه , 17 آذر 1401

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تهیه خشکبار در روستای پیر بالای مرند از جمله فعالیتهای اقتصادی مردم این روستا است.

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

تصاویری از تولید خشکبار در روستای پیر بالای مرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.