کسب درآمد از پاپ آپ
جدیدترین مطالب

ترکیب پذیری عناصر

عنصر، ماده بسیطی است که در اثر ترکیب آن با یک یا چند عنصر دیگر یا نسبتی معین، اجسام جهانی، پیدا می شوند. شماره عنصرهائی که تاکنون کشف شده اند 92 یا بیشتر می باشد. فلزات، سنگها، همگی در اثر ترکیب این عناصر، پیدا شده اند. عنصر، تا قابل ترکیب نباشد، با عنصر دیگر نمی تواند ترکیب شود و موجود سومی پدید آید.

آیا قابل ترکیب بودن عناصر، گواه بر آن نیست که آنها دارای پدید آورنده ای، دانا، توانا، حکیم هستند؟ محال است ماده فاقد شعور، به چنین رازی پی برد. عقل باور نمی کند که در اثر تصادف، همه عناصر، قابل ترکیب، پدید آیند و این ویژگی برای همیشه برای آنها باقی بماند چون تصادفات گوناگون هستند و یکنواختی ندارند. اگر پیش آمدها، پی در پی، بطور یکنواخت، رخ دهند، تصادف نیستند و علتی دارند. پدید آمدن عناصر، با ویژگی قابل ترکیب بودن، آن هم ویژگی همیشگی، نشانه پدید آورنده ای دانا و توانا و حکیم می باشد.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 1.1                       تعداد بازديد اين مطلب : 2966                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X