چهارشنبه , 16 آذر 1401

بیوگرافی سعيد پورصميمي

بیوگرافی سعيد پورصميمي
متولد 1332 در تهران.
فارغ التحصيل رشته بازيگري و كارگرداني از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.
وقتي كه براي بازي در فيلم ناخدا خورشيد جايزه بهترين بازيگر نقش دوم مرد را از پنجمين جشنواره فيمل فجر دريافت كرد، هيچكس باورش نمي شد كه سعيد پورصميم فارغ التحصيل رشته بازيگري و كارگرداني باشد.
– سعيد پورصميمي استاد بازي در نقشهاي دوم است. در هر فيلمي كه نقش دوم بازي كرده،بازي اش مورد توجه بوده و چندبار كانديد جايزه شده است. سه سيمرغ بلورين حاصل كار سعيد پورصميمي براي بازي در نقشهاي دوم فيلمهاي ناخداخورشيد، تحفه ها و پرده آخر بوده است.
فيلم شناسي:
ناخدا خورشيد (ناصر تقوايي، 1365)
تحفه ها (ابراهيم وحيدزاده، 1366)
هي جو (منوچهر عسگري نسب، 1367)
… تا غروب (جعفر والي، 1367)
پرده آخر (واروژ کريم مسيحي، 1369)
مدرسه پيرمردها (علي سجادي حسيني، 1370)
دلشدگان (علي حاتمي، 1370)
آباداني ها (کيانوش عياري، 1371)
چهره (سيروس الوند، 1373)
سرزمين خورشيد (احمدرضا درويش، 1375)
ايران سراي من است (پرويز کيمياوي، 1377)
زشت و زيبا (احمدرضا معتمدي، 1377)
عشق طاهر (محمدعلي نجفي، 1378)
عروس آتش (خسرو سينايي، 1378)
نسل سوخته (رسول ملاقلي پور، 79/1378)
تک درختها (سعيد ابراهيمي فر، 1379)
زير آواز باران (رضا کريمي، 1381)
اينجا چراغي روشن است (رضا ميرکريمي، 1381)
تب (رضا کريمي – 1381)
معادله (ابراهيم وحيدزاده – 1382)
قاعده بازي (احمدرضا معتمدي – 1384)
در پناه تو (مجموعه تلويزيوني – حميد لبخنده، 1373)
جوايز و انتخابها :
>> کانديد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (معادله) [ دوره 22 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1382 ]

>> کانديد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (سرزمين خورشيد) [ دوره 15 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1375]
>> کانديد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد (زشت و زيبا) [ دوره 17 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1377 ]

>> برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (پرده آخر) [ دوره 9 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1369]

>> برنده لوح زرين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (ناخدا خورشيد) [ دوره 5 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1365]

>> برنده لوح زرين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (تحفه ها) [ دوره 6 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1366]

>> کانديد تنديس زرين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد (اينجا چراغي روشن است) [ دوره 7 جشن خانه سينما (مسابقه) – سال 1382]

>> کانديد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد (تک درخت ها) [ دوره 25 جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران) – سال 1385]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.