سه شنبه , 15 آذر 1401

با اعداد، زیبایی خود را بسنجید

محققان دانشگاه تورنتو با انجام آزمایشی به منظور شناسایی صورتهای زیبا توانستند نسبتهایی را برای ویژگی هایی که می توانند زیبایی را به صورت فرد ببخشند ارائه کنند.


خبرگزاری مهر نوشت: دانشمندان دانشگاه تورنتو نسبتهای یک صورت زیبا و متناسب را محاسبه کرده و اعلام کردند زیبایی صورت ارتباط زیادی با فاصله میان چشمها، بینی و گوشها با یکدیگر دارند.

در حالی که حد وسط خوانده شدن در مورد زیبایی یک صورت معمولا یک تعارف به شمار می رود، دانشمندان اعلام کردند اکثر صورتهایی که مردم آنها را حد وسط می دانند از نسبتهای طلایی فرمول آنها برخوردارند. به گفته آنها برخی از خصوصیات در صورت هستند که با زیبا یا نازیبا خوانده شدن آن در ارتباط مستقیم قرار دارند. برای مثال چشمهای بزرگ از نشانه های زیبایی شناخته می شون با این حال محاسبات جدید نشان می دهد ساختار صورت با قوه درک انسان از آن ساختار نیز در ارتباط نزدیکی است.

دانشمندان در ابتدا از تعدادی از دانشجویان خواستند از میان تصاویر افرادی که خصوصیات صورت آنها تغییر پیدا کرده بود و تصاویری که صورتهای طبیعی را نشان می دادند، زیباترینها را انتخاب کنند. نتایج نشان داد تمامی دانشجویان تصاویری را انتخاب کردند که با نسبتهای محاسبه شده جدید همخوانی دارند.

بر اساس گزارش تلگراف، محاسبات جدید نشان می دهد زمانی که فاصله مردمک چشمهای فرد در حدود 46 درصد از پهنای صورت در میان دو گوش باشد فرد از صورتی جذاب برخوردار است. نسبت دیگر زیبایی فاصله میان چشمها تا لب است که باید یک سوم فاصله طولی صورت، از خط رویش مو تا چانه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.