دوشنبه , 10 بهمن 1401

این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید

کس ها را ببینیم تا شاید کمی احساس درد مستضعفین جامعه را بکنیم این عکس ها یکی از شب هایی است که غالب ما راحت و آسوده در خانه های گرممان و در کنار خانواده هایمان استراحت می کنیم.بدانیم که همین لحظه مستضعفین جامعه در چه حالی اند…
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید
این عکسها رو ببینید شاید درد مستضعفین رو بهتر درک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.