پنج شنبه , 14 مهر 1401

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

جسد آماده سوختن و سگ‌هایی که به دنبال باقیمانده گوشتی یا استخوانی می‌گردند و مردمی که جهت ارادت مشغول نوشیدن یا استحمام از آب رودخانه گنگ هستند

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

اگر دل ندارید این عکسها را نبینید!!

قرار بوداین عکس‌ها را نبینید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.