پنج شنبه , 10 فروردین 1402

اطلاعيه انجمن حمايت از حيوان ها (طنز)

انجمن حمايت از حيوانات نجيب و شريف اهلي و وحشي خانگي و غير خانگي ( کوچگي – خياباني – بياباني – کوهستاني – جنگلي – رودخانگي – دريايي – صحرايي – هوايي و غيره و غيره و غيره) هرگونه استفاده ابزاري (براي حمل و نقل) از هر گونه قاطر، اسب، يابو ، الاغ، کره خر، شتر و غيره را براي طي طريق در کوره راه هاي زندگي اکيداً ممنوع و قدغن اعلام کرده است و مرتکبين به اين گونه اعمال را وعده به کيفري سخت و مجازاتي سنگين داده است. متن اطلاعيه به شرح زير است: براي خواندن اطلاعيه ادامه مطلب را کليک کنيد. نظر به اين که بشر بي سر و پا – اين جانور دو پاي عجيب الخلقه وحشي، خودخواه، زورگو، درنده خو، دد منش، بي رحم، سفاک، خونخوار، قسي القلب، بهره کش ، ستمگر، غدار، قهار، زبان باز، دو رو، مکار ، جاني، رواني- و هم چنين اين موجود بسيار حقير پست فطرت جاهل و کاهل، نادان و ناتوان، کوردل و کر باطن، تنگ نظر و خام انديش، خرافاتي و خيالاتي، گمراه و سر به هوا، مفلوک و منفور، که خيال مي کند عقل کل است و اشرف مخلوقات، ولي در بي عقلي و پست فطرتي زبانزد خاص و عام و کس و ناکس است، قصد دارد که ار حيوانت نجيب، شريف، زحمت کش، اصيل، صديق ، صبور و مظلوم زبان بسته چهار پا استفاده ابزاري کرده و آن ها را با بي رحمي، خودخواهي و زور گويي تمام از صراط مستقيم و مسير صحيح زندگي خود منحرف کرده و به بيراهه هاي بن بست و بي سرانجام و واهي و سراب فرجام خود بکشاند و همانند خود، گمراه و سرگردان سازد، لذا، بدين وسيله، از اين تاريخ، هر گونه استفاده ابزاري از چهار پايان زبان بسته بيچاره و بي گناه، توسط دو پايان زبان نفهم و زبان دراز زور گو، اکيداً ممنوع و قدغن اعلام مي شود و با متخلفين به شدت و حدت تمام و در ملاء عام و خاص برخورد قانوني و فرا قانوني، حتي غير قانوني، خواهد شد. در ضمن براي اين که همه چيز از قبل روشن و شفاف باشد و بعداً اعتراضي از جانب دو پايان دبه در بيار بامبول باز نشود، مجازات اين عمل شنيع و فساد انگيز به شرح زير اعلام مي شود: 1- دو پاي خاطي ( منظور انسان است) بايد پانصد و پنجاه و پنج فقره لگد از طرف چهار پاي ستم ديده و اهانت شده – در ناحيه باسن و …- نوش جان نمايد. 2- دو پاي خاطي بايد پانصد و پنجاه و پنج بار چهار پاي مظلوم يا مظلومه را در يکي از ميدان هاي اصلي يا فرعي شهر- به انتخاب خود چهار پاي مظلوم يا مظلومه- بر کول خود سواز کرده و کولي بدهد و دور ميدان بگرداند. 3- دو پاي خاطي بايد به پانصد و پنجاه و پنج زبان زنده و مرده دنيا، به هر زبان پانصد و پنجاه و پنج بار، با صداي رسا و بلند – به نظم يا به نثر – با قافيه يا بي قافيه – اعلام کند که از هر خري در عالم خر تر و از هر شتري شتر تر و از هر گاو و گوساله اي گاو تر و گوساله تر و از هر قاطر و يابويي قاطر تر و يابو تر است، و يک کلام هيچ جانوري به پستي و مفلوکي او نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.