شنبه , 27 مهر 1398

آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دست

جلسه پنجم تا هشتم
آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دستجلسه پنجم
آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل

دوخت جيب هايي كه در درز بغل لباس قرار مي گيرد.
درز يك طرف براي پارچه هاي ظريف و درز باز براي پارچه هاي ضخيم همچنين نحوه دوخت جيب از رو و جيب پاكتي و درب جيب يا جيب نما.

آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دست آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دستجلسه ششم
آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه

دوخت جيب دو فيلتو با دوخت زيپ درون آن توضيح بصورت ساده و دوخت جيب دو فيلتو با دهنه دوخت زيپ درون آن

هدف
دوخت جيبهاي فيلتابي از مشكل ترين قسمتهايي است كه هنرجويان در انجام آن مشكل دارند لذا در اين قسمت و قسمت بعدي آمادگي هاي لازم را پيدا مي كنند

آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دست آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دستجلسه هفتم
آشنايي با جيب يك فيلتو با بندينك و لايي چسب دار مدل باراني

دوخت جيب يك فيلتو با بندينك براي پشت شلوار و جيب يك فيلتو لايي چسب دار مدل باراني

هدف
دوخت جيبهاي فيلتابي از مشكل ترين قسمتهايي است كه هنرجويان در انجام آن مشكل دارند لذا در اين قسمت و قسمت بعدي آمادگي هاي لازم را پيدا مي كنند

آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دست آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دستجلسه هشتم
دوخت دو مدل مغزي هاي شكاف دم دست براي بلوز زنانه و پيراهن مردان – دوبل آستين كوتاه ساده و با شكاف

هدف
با مشاده اين برنامه ها و تمرين در آن هنرجويان آمادگي پيدا مي كنند تا با برش لباس آشنا شوند.

آشنايي با دوخت جيب هاي درز بغل آشنايي با دوخت جيب دو فيلتو و با دهنه و مغزي هاي شكاف دم دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *