پنج شنبه , 23 آبان 1398

آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانه

جلسه هفدهم و هجدهم
آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانهجلسه هفدهم
آشنايي با دامن دور پيلي به همراه دوخت پيلي ها تا باسن بزرگ اطو و نحوه دوخت درز و زيپ آنهدف

گذشته از آشنايي هنرجويان با طر دوخت پيلي ها و گرفتن اضافه كمر نسبت به باسن داخل آنها هنرجويان كاملاً متوجه محاسباتي كه گاهاً بايد انجام دهند خواهند شد.دامن دور پيلي

گر پيلي ها از كمر باز باشد مقدار عرض پارچه سه برابر كمر مي باشد. و اگر پيلي ها از كمر تا باسن بزرگ دوخته شوند مقدار عرض پارچه بايد سه برابر دور باسن باشد. تمرين ما روي قسمت دوم مي باشد. ممكن است در دامن هاي پليسه زير پيلي را كمتر بدهند مثلاً براي سه سانت روي پيلي 5/4 سانت زير پيلي بدهند كه پارچه كمتر مصرف بشود. دور باسن را به يك پيلي تقسيم مي كنيم تعداد پيلي ها بدست مي آيد. چنانچه زير پيلي دو برابر روي پيلي باشد دور باسن را سه برابر كرده و مقدار درز را هم حساب مي كنيم پهناي دامن ما كه بايد براي پليسه جمع بشود بدست مي آيد.
قد دامن را حساب كرده با محاسبه عرض آن آنقدر از حاشيه بهم مي دوزيم تا مقدار مطلوب بدست آيد چنانچه عرض پاره مقداري از حد معمول بزرگتر باشد بهتر است. درزها را باز كرده پايين دامن را هم قبل از پليسه مي دوزيم و اطو مي زنيم. هميشه پيلي ها از راست روي چپ مي آيند. با كاغذ مخصوص هم مي توان پليسه درست كرد. پارچه را لاي دو كاغذ قرار مي دهند و بخار دستگاه آن را چون قالب كاغذ در مي آورد.
پارچه مناسب دامن پليسه بايد داراي مواد مصنوعي باشد زيرا پليسه پارچه هاي طبيعي بعد از شسته شدن باز مي شود. براي بدست آوردن مقدار كه از هر پيلي بايد گرفت تا كمر اندازه شود بايد اختلاف كمر و باسن را بر تعداد پيلي ها تقسيم كنيم.
260 ÷ 32 = 8/125
اختلاف كمر و باسن در داخل پيلي ها از باسن كوچك به بالا گرفته مي شود.

آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانه آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانهجلسه هجدهم
آشنايي باالگوی شلوار زنانه و مردانه

آموزش برش شلوار به صورت سايزي و شخصي، زنانه ، مردانه به اضافه جيب و پيلي و دوبل و برش آن
– منحني پشت شلوار از 2/1 تا 3/1 مقدار بيرون رفتههدف

برش شلوار كه از ملزومات برش مي باشد
توضيحات كامل در آن دريچه هاي تازه اي به ديد هنرجويان خواهد گشودالگو و برش شلوار

براي كشيدن پيش شلوار سه سانت بعد از بالاي كاغذ خط كمر را مي كشيم، سپس از كمر اندازه هاي طولي را مي گذاريم، باسن كوچك، باسن بزرگ، قد بالاتنه يا خط فاق، قد تا زانو، قد تمام.
خطوط افقي را ادامه داده تا براي پشت شلوار نيز استفاده كنيم.شلوار بر عكس دامن که پيش كوچك است و پشت بزرگ . از پهلو 4/1 دور باسن منهاي يك را روي دو خط فاق و باسن علامت زده خط را تا كمر مي كشيم اين خط جلوي شلوار محل زيپ را مشخص مي كند. از برخورد خط جلوي شلوار با خط فاق 20/1 دور باسن جلو رفته علامت مي زنيم. اين محل را تا پهلوي كاغذ نصف مي باشد خط اطور را مي كشيم اندازه زانو و دم پا را منهاي 2 كرده و دو طرف خط اطو تقسيم مي كنيم، زانو را به دم پا و از بالا تا قد بالاتنه يا خط فاق در پهلو و جلوي شلوار وصل مي كنيم، براي منحني جلوي شلوار مقدار سه سانت مثلثي مي رويم بيرون و از دو سانت بالاي باسن بزرگ روي خط جلوي شلوار منحني را رسم مي كنيم. سه سانت مثلثي در سايزهاي اصلي 2 ميل كم و زياد مي شود. در كمر از پهلو سه سانت مي گيريم و منحني وصل مي كنيم به 2 سانت بالاتر از باسن بزرگ. روي كمر 4/1 دور كمر را علامت زده و مستقيم وصل مي كنيم به منحني جلوي شلوار براي پيلي هاي كه به باسن اضافه نمي كند پهلوها را صاف مي گيريم براي رسم پشت شلوار بعد از پيش خط صافي موازي با لبه پهلويي كاغذ مي كشيم . روي دو خط فاق و باسن 4/1 دور باسن به اضافه يك را علامت زده از فاق تا كمر وصل مي كنيم برخورد خط پشت شلوار با فاق 10/1 دور باسن به جلو رفته علامت مي زنيم اين نقطه را تا پهلو نصف مي كنيم خط اطو بدست مي آيد آن را مانند پيش شلوار مي كشيم. زانو و دم پا را به اضافه 2 نموده دو طرف خط اطو تقسيم مي كنيم، زانو را به دم پا و در بالا ابتدا و انتهاي فاق وصل مي كنيم براي كشيدن منحني پشت شلوار از 2/1 تا 3/1 مقدار بيرون رفته علامت مي زنيم و انحنا را متناسب تا ما بين باسن بزرگ و كوچك روي خط پشت شلوار وصل مي كنيم. از پهلوي كمر 2 سانت مي گيريم و منحني به 2 سانت پايين سانت كوچك وصل مي كنيم. ساسون را مانند ساسون پشت دامن در خط كمري كه 4/1 دور كمر باضافه ساسون بوده و وسط پشت آن نيز 5/2 سانت بالا آمده مي كشيم. ساسون را بسته خط جديد كمر را مي كشيم، انتهاي كمر را هم مستقيم به منحني پشت شلوار وصل مي كنيم.
قد بالاتنه شلوار زنان 4/1 دور باسن به علاوه يك و مردان 4/1 دور باسن مي باشد. در شلوار مردانه به جاي 20/1، 10/1 از 16/1و8/1 دور باسن استفاده مي شود. چون كمر مردها بزرگتر مي باشد پهلوي شلوار در بالا راست تر برداشته مي شود. شلوار را براي توليد يك سايز بزرگتر برش مي زنيم و جيب هاي آن متنوع مي باشد.

آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانه آشنايي با دامن دور پيلي و الگوی شلوار زنانه و مردانهسايزبندي شلوار زنانه

سايز شلوار

قد بالاتنه

قد تا زانو

قد شلوار

نصف دور كمر

نصف دور باسن

نصف دور ران

نصف دور زانو

نصف دم پا

36

24

55

99

33

46

27

22

17

38

25

56

100

35

48

28/5

23

18

40

26

57

101

37

50

30

24

19

42

27

58

102

39

52

31/5

25

20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *