شنبه , 27 مهر 1398

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگ

جلسه سي و هشت و سي و نه
آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگجلسه سي و هشت
آشنايي با آستين دو تيكه

براي آستين دو تيكه نخست آستين معمولي را مي كشيم. 2 سانت از دم دست روي خط جلو آستين عمودي بالا آمده، يك سانت از تقاطع خط جلو آستين عمودي و آرنج طرف وسط و يك سانت از اتصال خط كف آستين و جلو آستين عمودي به طرف پهلو مي رويم و اين نقاط را جداگانه با يك طرف خط كش منحني كه صاف تر مي باشد بهم وصل مي كنيم. اين خط جلو آستين عمودي مي شود.

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگ


در امتداد خط جديد به سمت زير آستين جلو از محل آن سه علامت، دو سانت علامت زده و خط ديگري با همان منحني خط كش، موازي با آن مي كشيم. در همان ادامه روي خط آرنج سه سانت علامت زده و با منحني برعكس، خطي مقابل خط دوم كشيده كه از بالا و پايين به لبه آن خط كه تا حلقه و دم دست رفته وصل مي گردد. بعد از آن تيكه لوزي مانند وسط را چيده و دور مي ريزيم سپس از درز پهلو زير آستين جلو را مي چسبانيم به زير آستين پشت . آستين را از خط پشت آستين عمودي تا مي زنيم. دم دست را از 2 سانت بالا آمده روي خط جلو آستين عمودي 12 سانت براي سايز 38 كج خط مي كشيم كه در سايزهاي مختلف 5/0 سانت كم و زياد شده و تا سايز 44 متوقف مي شود.

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگ


خط كج دم دست از 2 سانت بالا با همان شيب به جهت مخالف برمي گردد. از خط آرنج سه سانت بالا رفته و با منحني پر به دم دست وصل مي كنيم، پيلي را موازي با اين خط داده، اضافه ها را مي چينيم و الگو را باز مي كنيم. روي حلقه از پشت آستين عمودي 5/1 سانت به طرف پهلو رفته مستقيم تا بريدگي مي بريم دم دست تيكه بزرگ صاف شده، چرت درز را زده و بعد از برش آستين را كشكاري مي كنيم.

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگجلسه سي و نه
آشنايي باالگوي كت راسته و نيمه تنگ

براي كت راسته با ساسون حلقه ها را متناسب گشاد كرده و بعد از بستن ساسون مستقيم به باسن بزرگ وصل مي كنيم اين ساسون مي تواند به صورت كوچك حلقه و يا شانه درآمده و يا براي مدل حاملگي برش مستقيم زير سينه را باز كنيم و اگر بخواهيم كمتر گشاد شود ساسون را كمتر بسته و اضافه درز بغل را مانند رد كردن ساسون متناسب حمل كنيم. براي كت تنگ مانند جليقه عمل كرده و فقط يك سانت به كمر اضافه مي كنيم . كت نيمه تنگ هم ما بين كت راسته ، كت تنگ . متناسب در ساسونها و پهلو تغيير مي كند. اما براي پشت كت دو تيكه دو سانت از وسط كمر گرفته، در بالا به كارور و در پايين به باسن بزرگ وصل مي كنيم و چون اين درز كج مي باشد آن را از كمر به پايين صاف مي رويم و دو سانت كمبود باسن را با همان منحني پر خط كش از كمر در پهلو اضافه مي كنيم.

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگ

آشنايي با آستين دو تيكه و الگوي كت راسته و نيمه تنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *