پنج شنبه , 10 آذر 1401

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

28 مرداد سالروز آتش سوزی در سینما رکس آبادان در سال 57 و کشته شدن 377 نفر در این حادثه است.

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

آتش سوزی در سینما رکس آبادان (عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.